ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού µε σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Π.Δ. 524/1980 στην Πειραματική Σχολή Κλασσικού Χορού & στο Δημοτικό Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι (ΔΗ.ΠΑΙ.Θ.Ε.)

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση σε δύο τοπικές ημερήσιες
εφημερίδες της 27ης-09-2022,(Διαφάνεια και Πτολεμαίος) στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.Δ.Ε.
(www.kedeordaias.gr), Προκηρύξεις – Διακηρύξεις, στην ιστοσελίδα του ∆ήμου Εορδαίας
(www.eordaia.gov.gr), στη ∆ιαύγεια, καθώς επίσης μπορούν να ζητήσουν να τους αποσταλεί με
ηλεκτρονικό μήνυμα έπειτα από έγκαιρο αίτημά τους στα e-mail της Κ.Ε.∆.Ε.
α) kede11@otenet.gr και β) kede14@otenet.gr ή να την παραλάβουν σε φυσικό αρχείο από τα
γραφεία της Κ.Ε.∆.Ε. (Περγάμου 80 –Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας), τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.Ε. Πειραματική Σχολή Κλασσικού Χορού Δήμου Πτολεμαιδας

Τόπος εργασίας: Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ

Ειδικότητα: ΤΕ Δασκάλας/Δασκάλου Κλασσικού Χορού,ΠΕ Δασκάλας/Δασκάλου Θεατρικής Αγωγής

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 ΜΗΝΕΣ

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Κοζάνης: 2

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 28/09/2022 – 07/10/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης