ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 /2021 ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Β΄ Οργάνωσης και Τεκμηρίωσης, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, υπόψη κας Γ. Πρωτεκδίκου (τηλ. επικοινωνίας: 210 5294977) ή κας Π. Σούντα (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 5294979)Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ Καθαριότητας

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών: 17

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Φωκίδας: 1

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Βοιωτίας: 1

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ευρυτανίας: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 23/02/2021 – 04/03/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης