Δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο/Ηράκλειο

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο https://elke.hmu.gr/Aithseis/9633_02082022.aspx τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) που διαθέτουν οι υποψήφιοι για την είσοδό τους σε αυτή προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση των υποψηφίων.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 30 Αυγούστου 2022 (30.08.2022), και ώρα 14:00.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Πτυχιούχος ή Διπλωματούχος Μηχανικός Πληροφορικής

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Η διάρκεια διαφοροποιείται ανά ειδικότητα

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ηρακλείου: 2

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 02/08/2022 – 30/08/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης