ην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι οχτώ (128) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης,

Έχει λήξει

More Information

  • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με κωδικό ΣΟΧ 2 / 2023 (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ. ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ) και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ A.E. / ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 18ο χιλ. Κοζάνης – Θεσσαλονίκης,  Τ.Θ. 1350,  Τ.Κ. 501 00 – ΚΟΖΑΝΗ, υπόψη των αρμοδίων υπαλλήλων κα ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινα (τηλ. επικοινωνίας 24610 54305) ή κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ Ελένη (τηλ. επικοινωνίας 24610 54265).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τόπος εργασίας: Ν ΚΟΖΑΝΗΣ

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ

Ειδικότητα: Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών,Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων,Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό,Χειριστές Μηχ/των Τεχνιτών Έργων Σάρωθρα (Σκούπα), και προωθητήρων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 ΜΗΝΕΣ

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Κοζάνης: 128

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 24/05/2023 – 02/06/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης