Η Διεύθυνση Αποσυρόμενων Μέσων Παραγωγής (ΔΔΑΜΠ) ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αποσυρόμενων Μέσων Παραγωγής (ΔΔΑΜΠ) που εδρεύει στο Αμύνταιο του Νομού Φλώρινας

Έχει λήξει

More Information

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΗ ΑΕ ΣΟΧ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΩΔ. 101,102,200,201,202 ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ : o.zeziou@dei.gr ,ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΖΕΖΙΟΥ ΟΛΓΑ 2463059017Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΔΔΑΜΠ

Τόπος εργασίας: Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ

Ειδικότητα: ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕΔ/ΚΟΙ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 ΜΗΝΕΣ

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Φλώρινας: 5

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 2

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 3

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 16/05/2023 – 14/06/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης