Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση και Επιστημονικοί Υπολογισμοί.

Έχει λήξει

More Information

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών                                                                                              στο τηλέφωνο: 26510-07190 (Διεύθ/νση: Παν/πολη Ιωαννίνων – 451 10).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Θέσεις για προσωπικό αορίστου χρόνου στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

Φορέας απασχόλησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τόπος εργασίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Θέση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία»

Καθεστώς απασχόλησης: Μόνιμο προσωπικό

Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη θέση

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ιωαννίνων: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 18/04/2022 – 20/06/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης