Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική – Βιολογική Μηχανική».

Έχει λήξει

More Information

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής                                                                                                         στο τηλέφωνο: 26510-07122 (Διεύθ/νση: Παν/πολη Ιωαννίνων – 451 10).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Θέσεις για προσωπικό αορίστου χρόνου στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

Φορέας απασχόλησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τόπος εργασίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Θέση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική – Βιολογική Μηχανική».

Καθεστώς απασχόλησης: Μόνιμο προσωπικό

Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη θέση

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ιωαννίνων: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 18/04/2022 – 20/06/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης