Προκήρυξη για την πλήρωση οχτώ (8) θέσεων ΔΕ Ειδικών Θεραπευτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με δοκιμαστική υπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού

More InformationΚατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Τόπος εργασίας: Νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ

Ειδικότητα: ΔΕ Ειδικών Θεραπευτών

Καθεστώς απασχόλησης: Αορίστου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Αόριστη με δοκιμαστική υπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών: 5

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 3

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 22/11/2022 – 11/12/2022

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης