Προκήρυξη πρόσληψης δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο Δήμο Η.Π. Νάουσας

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Νάουσας (Δ/νση : Δ. Βλάχου 30, Νάουσα, Τ.Κ. 59200 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τηλ. 23323 50335Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Η.Π. Νάουσας

Τόπος εργασίας: Νάουσα

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ Εργατών Κήπων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 2 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ημαθίας: 2

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 07/04/2021 – 13/04/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης