Προκήρυξη πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων, στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς.

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς Α. Παπανδρέου 3, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήριξης, υπ’ όψιν κ. Χ. Ιορδανίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2341350139).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς

Τόπος εργασίας: Κιλκίς

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Κτηνιάτρων, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (Δομικών Έργων), ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 Μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Κιλκίς: 6

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 2

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 4

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 26/01/2022 – 04/02/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης