Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων κατηγορίας ΠΕ & ΤΕ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ
1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά
(agardelinou@minagric.gr), είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή
στη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών – Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό,
Νεαπόλεως 25, Αγία Παρασκευή Αττικής, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Νεαπόλεως 25, Αγία Παρασκευή
Αττικής Τ.Κ. 15341, απευθύνοντας στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής – Διεύθυνση
Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών – Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό, υπόψη κας Αικατερίνης
Γαρδελίνου – Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2106010903 (εσωτ. 87584).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Τόπος εργασίας: ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΟΠΟΙ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ

Ειδικότητα: Π.Ε Κτηνιάτρων – ΤΕ Τεχνολόγων Ζωικής Παραγωγής

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Βόρ. Τομ. Αθηνών: 2

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Χανίων: 1

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ηρακλείου: 1

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ρόδου: 1

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Αρκαδίας: 2

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 4

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 3

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 13/09/2023 – 22/09/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης