Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα πέντε (135) ατόμων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ από την Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.)

More Information

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την σχετική προκήρυξη, το έντυπο της αίτησης και το
έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δημοτικής Επιχείρησης
www.deppath.gr ή να τα παραλάβουν από τα γραφεία της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (Δ/νση: Καραολή –
Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, τηλ. 2310.463423) καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από
09.00π.μ. έως 13.00 μ.μ..Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.)

Τόπος εργασίας: Θερμη

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: Διάφορες ειδικότητες

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 9 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 135

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 27

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 63

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 45

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 16/08/2022 – 29/08/2022

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης