ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΟΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΣΤΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗ

More Information

Εθνικής Αντιστάσεως 108-110, 48100 Πρέβεζα, απευθύνοντάς την στη
Γραμματεία υπόψιν κας Ζωή Χρήστου (τηλ. επικοινωνίας: 2682089890)Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Τόπος εργασίας: ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Αρχαιολόγων, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με ειδίκευση στα Ψηφιδωτά, ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στα ψηφιδωτά , ΔΕ Εργατοτεχνιτών

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Πρέβεζας: 13

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 3

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 2

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 8

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 19/01/2023 – 28/01/2023

Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης