ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2, 5 ΜΗΝΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι/ες (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση calls.elke@uoc.gr.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν σε ψηφιοποιημένη μορφή (αρχεία pdf ή jpg). Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν υπογράψει όσα δικαιολογητικά ζητούνται υπογεγραμμένα πριν προχωρήσουν στην ψηφιοποίησή τους.
2.Το μέγιστο μέγεθος του μηνύματος με τα συνημμένα να μην ξεπερνά το όριο των 15MB.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει ην Κυριακή 19/03/2023 και ώρα 23:59.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ)

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Πτυχίο ή Δίπλωμα Νοσηλευτικής, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: 2,5 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ηρακλείου: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 11/03/2023 – 19/03/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης