ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Αποχέτευσης, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ/ΓΕΡΑΝΙ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενουι  μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά από Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 έως την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 ώρα 12:00μμ με τους εξής τρόπους:
1) σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΒΑ Χανίων στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά (υπόψη της
επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων), ώρες 08:00 έως 15:00 ή
2) ηλεκτρονικά στο info@deyava.grΚατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα

Ειδικότητα: ΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Αποχέτευσης

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 2 ΜΗΝΕΣ

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Χανίων: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 17/11/2023 – 22/11/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης