Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για έξι (6) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης, με πτυχιούχο Πληροφορικής ή Μηχανικό Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου/Ηράκλειο

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πα.Γ.Ν.Η Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Βούτες Ηρακλείου Κρήτης, τκ: 71110 υπόψη κ. Σταρά Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2810542067 και 2810392238).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΠΑΓΝΗ)

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΕΙ

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: 6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ηρακλείου: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 16/10/2021 – 25/10/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης