Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (5) συμβάσεων έργου κατηγορίας ΠΕ το πλαίσιο υλοποίηση έργου με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82778 από το Πολυτεχνείο Κρήτης/Χανιά

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο, πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 06 Απριλίου 2023 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ όπου θα
αναφέρεται εξωτερικά:
Πρόταση κου/κας ………………. Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 7810/24-03-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στη διεύθυνση:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης
Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων
Κα Παπαδάκη Μαριάνθη, τηλ. 28210 37060
Κα Κουντουράκη Μαρία , τηλ. 28210 37037

 Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Θέση 1η : Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός Πολυτεχνείου, Θέση 2 η : Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου, Θέση 3 η : Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Πολυτεχνείου, Θέση 4 η : Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου, Θέση 5 η : Πτυχιούχος Φυσικός Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου την 30η /09/2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χ

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Χανίων: 5

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 24/03/2023 – 06/04/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης