Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΕ Ιατρών με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης πιθανών ύποπτων κρουσμάτων του κορωνοϊού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Ε.Ο.Δ.Υ., Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123.

Η υπηρεσία θα λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:00 έως τις 15:00 για την παραλαβή των αιτήσεων.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου ΣΜΕ

Φορέας απασχόλησης: Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

Τόπος εργασίας: Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΔΥ. Ωστόσο ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν ο ΕΟΔΥ δύναται κατά την ελεύθερη αυτού κρίση και αξιολογώντας τις επιμέρους συνθήκες να τους αποστείλει οπουδήποτε κρίνεται αναγκαίο εντός της Ελληνικής Επικράτειας ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Ιατρών

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: 4 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Βόρ. Τομ. Αθηνών: 30

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: –

Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης