Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών -HERMES»

Έχει λήξει

More Information

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον
Επιστημονικώς Υπεύθυνο του έργου, Καθηγητή Στύλιο Χρυσόστομο (τηλέφωνο 2681050330).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση ανάθεσης έργου

Φορέας απασχόλησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τόπος εργασίας: Κωστακιούς Άρτας

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ

Καθεστώς απασχόλησης: Σύμβαση ανάθεσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την 19/12/2022.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Άρτας: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 17/06/2022 – 04/07/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης