Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα(30)ατόμων,στις κάτωθι Δημοτικές Ενότητες και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ρόδου για το έτος 2021

More Information

Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ 2ΟΧιλ. Ρόδου Λίνδου (τηλ. 22410453432241045344) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΔΕΥΑ Ρόδου

Τόπος εργασίας: ΡΟΔΟΣ

Κατηγορία προσωπικού: Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα

Ειδικότητα: Υδρονομείς

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 6 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ρόδου: 30

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 12/04/2021 – 16/04/2021

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης