Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων κατηγορίας ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, από το Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας/Χανιά

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους είτε ηλεκτρονικά στον dokoipp-grammateia@chania.gr , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Κυδωνίας 29 Χανιά .Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π )

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ,ΤΕ Εργοθεραπευτών , ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών, ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Χανίων: 4

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 2

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 21/09/2022 – 30/09/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης