Πρόσληψη τριών (3) ατόμων στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου Αττικής

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Δήμος Ηρακλείου, Στ. Καραγιώργη 2, Τ.Κ. 141 21 Ηράκλειο Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπ’ όψιν κου Βασιλόπουλου ή κας Θεοδώρου (τηλ. επικοινωνίας:2132000135-2132000237).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Για τη στελέχωση της δομής Κέντρο Κοινότητας Ηρακλείου Αττικής)

Τόπος εργασίας: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: ΠΕ / ΤΕ ΚΟΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του Υποέργου

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Βόρ. Τομ. Αθηνών: 3

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 02/08/2022 – 12/08/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης