Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών

Έχει λήξει

More Information

Πληροφορίες δίδονται από τη Διεύθυνση του Ι.Γ.Ε. κάθε μέρα και ώρα, 09:00 – 13:30 στο τηλέφωνο 210-8011146.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών

Τόπος εργασίας: Δήμος Κηφισιάς

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Γεωπόνοι Π.Ε.

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Δεν διευκρινίζεται

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Βόρ. Τομ. Αθηνών: 2

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 16/09/2022 – 26/09/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης