Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) ιατρό Ψυχίατρο, για την υλοποίηση της Πράξης «Διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών του συμβουλευτικού σταθμού άνοιας, του δημοτικού ιατρείου και των Κ.Α.Π.Η. προς ευάλωτες ομάδες του Δήμου Καλαμαριάς»

Έχει λήξει

More Information

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
mavrommati@kalamaria.gr
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 19/01/2022 – 28/01/2022.
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδια υπάλληλος:
Δέσποινα Μαυρομμάτη, τηλ: 2313 314241, e-mail: mavrommati@kalamaria.grΚατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Τόπος εργασίας: ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Ιατρού Ψυχιάτρου

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου, Δεκάωρη (10) εβδομαδιαία απασχόληση

Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και τη λήξη του προγράμματος στις 31/05/2023.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 19/01/2022 – 28/01/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης