Προκηρύξεις δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα – Χρηστικός οδηγός ανάγνωσης προκηρύξεων

Στο πλαίσιο των δράσεων που συστηματικά υλοποιεί το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για την ολόπλευρη και αποτελεσματική υποστήριξη εργαζομένων και ανέργων, αναπτύχθηκε μία νέα υπηρεσία εξ αποστάσεως πληροφόρησης.

Δημιουργήθηκε μία διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία παρατίθενται όλες οι δημοσιεύσεις των προκηρύξεων, προσκλήσεων και ανακοινώσεων για θέσεις εργασίας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι οποίες συγκεντρώνονται από αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης, αποσκοπώντας στην ευχερή, έγκυρη και έγκαιρη σχετική πληροφόρηση των ενδιαφερομένων.

Οι δημοσιεύσεις εμφανίζονται σε τίτλους και με βάση την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, ώστε ο χρήστης να είναι σε θέση, από τον τίτλο ακόμη, να διακρίνει αν και ποιες από τις δημοσιεύσεις ταιριάζουν στα κριτήριά του.

Κάθε δημοσίευση συνοδεύεται από μία σύντομη περίληψη, καθώς και από τον σύνδεσμο, στον οποίο περιλαμβάνεται το πλήρες κείμενο της αντίστοιχης προκήρυξης, πρόσκλησης ή ανακοίνωσης. Σε αυτά ο ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση από το πεδίο με την ένδειξη “Μάθε περισσότερα”.

Για στοχευμένες αναζητήσεις, με βάση το κριτήριο της γεωγραφικής περιοχής, παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα επιλογής της Περιφέρειας ενδιαφέροντος, μέσα από το πεδίο “αναζήτηση”, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται στην οθόνη μόνο οι σχετικές δημοσιεύσεις.

Το πεδίο “χρειάζομαι βοήθεια” δημιουργήθηκε για την περαιτέρω υποστήριξη των χρηστών, οι οποίοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο σύμβουλο απασχόλησης του Δικτύου, υποβάλλοντας ορισμένο ερώτημα ή αίτημα παροχής διευκρινίσεων επί συγκεκριμένης δημοσίευσης.

Στο πεδίο “πληροφοριακό υλικό”,  προσδιορίζονται εννοιολογικά οι όροι που συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται σε τέτοιου είδους δημοσιεύσεις και στη συνέχεια παρουσιάζεται, με τρόπο συνοπτικό και εύληπτο, το σύστημα προσλήψεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, παρέχοντας πληροφορίες για τα είδη των προσκλήσεων, την ανάλογη διαδικασία, καθώς και βασικά κριτήρια και προϋποθέσεις που λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση.

«Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων»

Επικοινώνησε τώρα !

inediktio@inegsee.gr