Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με συνολικά ένδεκα (11) Δημοσιογράφους, για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης Θεάματος & Επικοινωνίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΔΕΠΘΕ).

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ1-2021 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα
Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας, Νικολάου Γερμανού 1, Τ.Κ
54621, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία πρωτοκόλλου, υπόψη επιτροπής
ΣΜΕ (τηλ. επικοινωνίας: 2310-261100, κα Σαλώνη).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: Δ.Ε.Π.Θ.Ε.

Τόπος εργασίας: ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: 10 ή 12 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 11

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 2

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 9

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 20/11/2021 – 29/11/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης