Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
Email

inediktio@inegsee.gr

Τηλέφωνο

210 3327722

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Email

xanthiinediktio@inegsee.gr

Τηλέφωνο

254 108 4385

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Email

larisainediktio@inegsee.gr

Τηλέφωνα

241 053 7489, 241 053 7490

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Email

patrainediktio@inegsee.gr

Τηλέφωνο

261 062 4755

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Email

tripoliinediktio@inegsee.gr

Τηλέφωνο

271 022 6146

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΚΡΗΤΗΣ
Email

kritiinediktio@inegsee.gr

Τηλέφωνο

281 0343616

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΗΠΕΙΡΟΥ
Email

prevezainediktio@inegsee.gr

Τηλέφωνο

268 202 6969

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Email

chiosinediktio@inegsee.gr

Τηλέφωνο

227 102 3550

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΚΟΖΑΝΗ
Email

kozaniinediktio@inegsee.gr

Τηλέφωνο

246 104 9780

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΑ
Email

florinainediktio@reg.inegsee.gr

Τηλέφωνο

238 504 6903

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Email

inediktiothess@inegsee.gr

Τηλέφωνο

231 038 5810

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Email

lamiainediktio@inegsee.gr

Τηλέφωνα

223 105 1777, 223 103 7902

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Email

veroiainediktio@inegsee.gr

Τηλέφωνα

233 107 5673, 233 102 4424

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Email

syrosinediktio@inegsee.gr

Τηλέφωνο

228 108 1692

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Email

rodosinediktio@inegsee.gr

Τηλέφωνο

224 107 0408