Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, έως δώδεκα (12) μήνες, με Πτυχιούχο Γεωπόνος Τ.Ε, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης έργου στο ΕΛΜΕΠΑ/Ηράκλειο

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο http://elke.hmu.gr/Aithseis/726_17012022.aspx με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) που διαθέτουν οι υποψήφιοι για την είσοδό τους σε αυτή προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση των υποψηφίων.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 01 Φεβρουαρίου 2022 (01.02.2022), και ώρα 14:00.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ)

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΤΕ

Ειδικότητα: Πτυχιούχος Γεωπόνος Τ.Ε.

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Έως δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ηρακλείου: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 17/01/2022 – 01/02/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης