πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων κατηγορίας ΤΕ και ΔΕ από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Φαιστού/ Δήμος Φαιστού

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, βΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (info@deya-festos.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ, Δημοτικό Μέγαρο ΤΘ60, Τ.Κ.70400, Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης, υπόψη κας Μαρίας Δημητρουλάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2892029443, εσωτ.2).

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α) ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΤΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί, ΔΕ Χειριστές χωματουργικού μηχανήματος, ΔΕ Ηλεκτρολόγος, ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων, ΔΕ Βοηθοί Τεχνίτες Υδραυλικοί

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ηρακλείου: 13

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 2

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 11

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 07/05/2022 – 16/05/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης