Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Η ΕΞΙΣΩΣΗ EULER ΚΑΙ Η ΗΜΙΓΕΩΣΤΡΟΦΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (ESGMO)»

Έχει λήξει

More Information

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον
Επιστημονικώς Υπεύθυνο του έργου Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Γιαννούλη, Τηλ
Εργασίας 2651008284).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση ανάθεσης έργου

Φορέας απασχόλησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τόπος εργασίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Μαθηματικός

Καθεστώς απασχόλησης: Σύμβαση ανάθεσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως τη λήξη του έργου και για συνολική ανθρωποπροσπάθεια έως τριάντα (30) ανθρωπομηνών πλήρους απασχόλησης.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ιωαννίνων: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 12/06/2022 – 27/06/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης