Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφε΄ροντος για τύναψη δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με κατόχους Πτυχίου ή Διπλώματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Τομέα Επιστήμης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών απο το πανεπιστήμιο Κρήτης/Ηράκλειο

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι/ες (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση calls.elke@uoc.gr .

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν σε ψηφιοποιημένη μορφή (αρχεία pdf ή jpg). Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν υπογράψει όσα δικαιολογητικά ζητούνται υπογεγραμμένα πριν προχωρήσουν στην ψηφιοποίησή τους.
2.Το μέγιστο μέγεθος του μηνύματος με τα συνημμένα να μην ξεπερνά το όριο των 15MB.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και ώρα 23:59.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ)

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Τομέα Επιστήμης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: 20,5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ηρακλείου: 2

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 11/03/2023 – 20/03/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης