Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα κατηγορίας ΠΕ , από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ)

More Information

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τα ενδιαφερόμενα άτομα θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση pitas@csd.auth.gr είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος
Πληροφορικής ΑΠΘ, Κτίριο Βιολογικού, Πανεπιστημιούπολη 54124, Θεσσαλονίκη ώρες 10:30-13:00, έως τις
25/9/2023 και ώρα 13:00, και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τμήματος
Πληροφορικής.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ)

Τόπος εργασίας: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια ή Κάτοχο Μεταπτυχιακού σε αντικείμενο συναφές με τα Ψηφιακά Μέσα ή/και την Υπολογιστική/Τεχνητή Νοημοσύνη – Διδάκτορας με αντικείμενο την ανάλυση ψηφιακών μέσων ή την υπολογιστική νοημοσύνη ή την μηχανική μάθηση

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: έως τις 31-12-2023

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 4

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 13/09/2023 – 25/09/2023

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης