Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ , από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Έχει λήξει

More Information

Η υποβολή της πρότασης και των λοιπών δικαιολογητικών των υποψήφιων ενδιαφερομένων
πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, και συγκεκριμένα μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο email: rc-proskliseis@uowm.gr έως 24.09.2023 και ώρα 14.00 και θα λαμβάνουν
αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΠΔΜΚατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τόπος εργασίας: ΚΟΖΑΝΗ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Πτυχίο ΠΕ Γεωπονίας κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως 31.05.2025.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Κοζάνης: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 14/09/2023 – 24/09/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης