Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (protokolo@dimosfarsalon.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φαρσάλων, Πατρόκλου 3, Φάρσαλα, Τ.Κ. 40300, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού , Διοικητικής Μέριμνας και Διαφάνειας , υπόψη κας Μπαχατίρογλου Ελένης και κας Γκίτση Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2491350119 & 2491350120).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Τόπος εργασίας: ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΔΕ 29 Οδηγών αυτοκινήτων (με κατηγορία διπλώματος Γ’/με ψηφιακό ταχογράφο), ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 ΜΗΝΕΣ

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Λάρισας: 3

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 2

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 21/09/2022 – 30/09/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης