ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

More InformationΚατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Τόπος εργασίας: ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: YE Καθαριστριών σχολικών μονάδων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Διδακτικό έτος 2022-2023

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ιωαννίνων: 22

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 02/08/2022 – 12/08/2022

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης