ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Έχει λήξει

More Information

Όσες/οι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 20-02-
2021 έως και την 01-03-2021 ηλεκτρονικά στο email : syzefxis@0784.syzefxis.gov.gr και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτοπροσώπως κατόπιν ραντεβού στο Γραφείο της Δ.Ε. ΜΗΛΕΩΝ, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Δ.Ε. Μηλεών, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, τηλέφωνο: 2423 3 50300, 2423 3 50310.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Τόπος εργασίας: ΠΕ Μαγνησίας-Δήμος Νοτίου Πηλίου

Κατηγορία προσωπικού: Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα

Ειδικότητα: Υδρονομείς

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 6 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Μαγνησίας: 23

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 20/02/2021 – 01/03/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης