Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Τέρμα
Τυχερού, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Μισθοδοσίας, υπόψη
κας Πολυγένη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2410-687112, 104, 103).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τόπος εργασίας: ΠΕ Λάρισας-Δήμος Λαρισαίων

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ Οικονομικός Λογιστικός (Άδειας Α’ Τάξης), ΠΕ Τοπογράφος μηχανικός, ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί (Έργων Υποδομής) , ΤΕ Οικονομικός Λογιστικός (Άδειας Α’ Τάξης), ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος, ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Λάρισας: 13

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 4

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 9

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 16/02/2021 – 25/02/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης