ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Έχει λήξει

More InformationΚατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 18 ΜΗΝΕΣ

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Λήμνου: 2

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Λέσβου: 11

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Χίου: 5

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Σάμου: 5

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 27/02/2021 – 08/03/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης