ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων»

Έχει λήξει

More Information

Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων, Σπηλαίου 19, Πέραμα Ιωαννίνων,
Τ.Κ. 45500, απευθύνοντάς την στο Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων, υπόψη κ. Γεώργιου
Κάκου (τηλ. επικοινωνίας 2651081650)Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τόπος εργασίας: ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ

Ειδικότητα: ΔΕ Οδηγών Επισκεπτών Σπηλαίου, ΔΕ Επιμελητών Εισπράξεων, ΔΕ Οδηγών Τουριστικού Τρένου

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μηνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ιωαννίνων: 8

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 29/07/2022 – 08/08/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης