«Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προέδρου, Διευθυντή Κεντρικής Διεύθυνσης, Διευθυντών Ινστιτούτων καθώς και μελών των Συντονιστικών Επιτροπών Ινστιτούτων του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

Έχει λήξει

More InformationΚατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προέδρου Διευθυντή Κεντρικής Διεύθυνσης Διευθυντών Ινστιτούτων καθώς και μελών των Συντονιστικών Επιτροπών

Φορέας απασχόλησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τόπος εργασίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: –

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Η θητεία των μελών του Συμβουλίου αλλά και των μελών των συντονιστικών επιτροπών θα είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ιωαννίνων: 20

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 29/07/2022 – 19/08/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης