Μίας θέση (1) συντηρητή ζώων εργαστηρίου στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστερ

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: prosopiko@pasteur.gr

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Υποβολή αίτησης στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ για τη θέση Συντηρητή ζώων εργαστηρίου »Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Ελληνικό Ινστιτούτο Παστερ

Τόπος εργασίας: Ελληνικό Ινστιτούτο Παστερ, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα

Κατηγορία προσωπικού: ΤΕ

Ειδικότητα: Απολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπόνου Τμήματος Ζωικής Παραγωγής ή άλλο πτυχίο ΑΤΕΙ σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τη διαχείριση ζώων εργαστηρίου

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Η έναρξη της σύμβασης θα είναι εντός του Μαρτίου του 2021 και η λήξη της την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών:1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 18/02/2021 – 07/03/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης