Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας εννέα (9) μηνών με Πτυχιούχο Θετικής ή Τεχνολογικής κατεύθυνσης Πανεπιστημιακού ιδρύματος από το Πανεπιστήμιο Κρήτης/ Ηράκλειο

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση calls.elke@uoc.gr σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση.

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους λήγει την Πέμπτη 29/09/2022 και ώρα 23:59.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ)

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Πτυχίο Θετικής ή Τεχνολογικής κατεύθυνσης Πανεπιστημιακού Ιδρύματος

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Πτυχίο Θετικής ή Τεχνολογικής κατεύθυνσης Πανεπιστημιακού Ιδρύματος

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ηρακλείου: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 20/09/2022 – 29/09/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης