Ο δήμος Φλώρινας ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Φλώρινας o

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ1/2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:employee@cityoflorina.gr. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Τόπος εργασίας: Ν ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Φλώρινας: 48

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 26/07/2022 – 08/08/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης