Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άθληση και Υγεία» προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι (ανάλογα με τις ανάγκες του έργου) δώδεκα (12) μηνών.

Έχει λήξει

More Information

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τα ενδιαφερόμενα άτομα θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση (natsis@auth.gr) είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής, Κτήριο Β’ Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας, 2οςόροφος, Πανεπιστημιούπολη 54124, Θεσσαλονίκη, υπόψιν κ. Κωνσταντίνου Νάτση, ώρες 10.0014.00 έως τις 30/07/2021 και ώρα 14:00και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τομέα του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, τα ενδιαφερόμενα άτομα μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310999305 και 2310999681, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310994022, 994009, 994082, 994026.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: ΕΛΚΕ – ΑΠΘ

Τόπος εργασίας: Νομός Θεσσαλονίκης

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Δώδεκα μήνες (12) με δυνατότητα παράτασης.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 21/07/2021 – 30/07/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης