Περίληψη προκήρυξης πρόσληψης μίας ( 1 ) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής στον Δήμο Ζίτσας»

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας, (οδός Λ.
Πασσαρώνος 1-Τ.Κ. 45445, Ελεούσα), στον κ. Τσάγγα Κωνσταντίνο τηλ. 2653360053 και στην κ.
Μαρμούτα Ευσταθία, τηλ. 2653360021 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 έως 15.00, σε
αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, που αρχίζει την επομένη από την τελευταία
δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο Ιωαννίνων, δηλαδή έως και την 16η
Σεπτεμβρίου 2022.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Ζίτσας

Τόπος εργασίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Δικηγόρος παρ’ Εφέταις

Καθεστώς απασχόλησης: πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής

Διάρκεια απασχόλησης: –

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ιωαννίνων: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 01/08/2022 – 16/09/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης