Πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου Παρ΄ Εφέταις στον ΕλληνικόΓεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ)

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΈΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ,

  • είτε αυτοπροσώπως,
  • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα, Τ.Κ. 111 45 – Αθήνα, απευθύνοντάς την: στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων & Διοικητικής Μέριμνας/ Τμήμα Διοικητικού, υπόψη (κας Βας. Μπιτσοπούλου 210-8392042).

 Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Άλλο

Φορέας απασχόλησης: ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ

Τόπος εργασίας: Αθήνα (Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα, Τ.Κ. 111 45)

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Πτυχίο Νομικής Σχολής

Καθεστώς απασχόλησης: Αορίστου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Αορίστου χρόνου

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 01/09/2021 – 01/10/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης