Προκήρυξη για τηνν πλήρωση δύο (2) θέσεων ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού

Έχει λήξει

More InformationΚατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Τόπος εργασίας: Νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών)

Καθεστώς απασχόλησης: Αορίστου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Αόριστη

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών: 1

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 22/11/2022 – 11/12/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης