Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός, Επανάχρηση Κτιριακού Αποθέματος»

Έχει λήξει

More Information

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών                                                                      στο τηλέφωνο 26510-07219, 7191 (Διεύθ/νση: Παν/πολη Ιωαννίνων – 451 10).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Θέσεις για προσωπικό αορίστου χρόνου στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

Φορέας απασχόλησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τόπος εργασίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός, Επανάχρηση Κτιριακού Αποθέματος»

Καθεστώς απασχόλησης: Μόνιμο προσωπικό

Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη θέση

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ιωαννίνων: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 18/04/2022 – 20/06/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης