Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημικές και Φυσικές Μέθοδοι Παραγωγής Βιοϊατρικών Ενώσεων»

More Information

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του
Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στο τηλέφωνο 26510-07109 (Διεύθ/νση:
Παν/πολη Ιωαννίνων – 451 10).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Θέσεις για προσωπικό αορίστου χρόνου στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

Φορέας απασχόλησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τόπος εργασίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημικές και Φυσικές Μέθοδοι Παραγωγής Βιοϊατρικών Ενώσεων»

Καθεστώς απασχόλησης: Μόνιμο προσωπικό

Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη θέση

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ιωαννίνων: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 15/06/2022 – 17/08/2022

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης