Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών του υποέργου 6 «Διενέργεια αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών» της Πράξης «Παράκαμψη Αρχαίας Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης στην περιφέρεια Ηπείρου», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας (ΟΠΣ 5050856).

Έχει λήξει

More Information

υπόψιν κας Ζωής Χρήστου (τηλ. επικοινωνίας: 26820.89890)Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Τόπος εργασίας: ΠΡΕΒΕΖΑ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Αρχαιολόγων,ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε συντήρηση κεραμικών, λίθινων, και μεταλλικών αντικειμένων Ή ελλείψει αυτού: ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΥΕ Εργατών

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: , για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Πρέβεζας: 5

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 3

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 02/08/2022 – 06/08/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης